Tarihçe

Tarihçe

Link Bilgisayar 1984 yılında genç bir mühendisler grubu tarafından İstanbul'da sadece yazılım üretimi yapmak üzere kuruldu. O yıllarda bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler her cins yazılım ve donanım ürünlerinin ithalatı, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin tamamını birarada yapıyorlardı. Bunun sonucu olarak şirketlerin bir konuda ihtisaslaşması söz konusu değildi. Link, ihtisaslaşmanın kaliteyi getireceği fikrinden hareketle sadece tek bir konu üzerine odaklandı. İşletmelerin üretim ve ticari ihtiyaçlarına yönelik entegre yazılım çözümleri üretmeye başladı ve o günden beri bu çalışmasına devam etmektedir. Link Bilgisayar'ın gelişimini kronojik olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
 
1984 
Aralık     
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi Ltd Şti kuruldu.
 
1985
Ocak
      
CPM işletim sistemi altındaki ilk paketler satışa sunuldu.

Haziran  
MS-DOS işletim sistemi altındaki paketler satışa sunuldu. Bu ürün ailesine daha sonra Klasik Seri adı verildi. Bu ailenin programlama dili başta olmak üzere rapor üreticisi ve veri tabanı da dahil bütün parçaları Link tarafından geliştirildi.

1986 
Kasım  
Klasik Serinin çok kullanıcılı sürümleri satışa sunuldu.

1987 
Nisan  
Ankara bürosu kuruldu.

Temmuz  
Ticari yazılım satışlarında kullanıcıların en önemli sarf malzemesi olan baskılı formları üretmek üzere Artdata Matbaası kuruldu. Bu şirket sonraki yıllarda satıldı.

Kasım   
İzmir bürosu kuruldu.


1988 
Aralık  
Klasik Seri Unix işletim sistemi sürümü satışa sunuldu.

1989 
Ocak   
Şirket statüsü değişti ve Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını aldı. 

Mart   
Almanya'nın Hannover kentindeki Cebit fuarında temsil edilen ilk Türk ürünü oldu. 

Mayıs   
Lefkoşa'daki Link şirketi Akdeniz Bilgisayar, Link ürünlerinin bölgedeki satış ve satış sonrası hizmetleri organize etmek üzere kuruldu. 

Ağustos  
Gaziantep bürosu kuruldu. 

Eylül   
Bursa bürosu kuruldu.

1990 
Şubat   
Denizli bürosu kuruldu. 

Temmuz  
Konya bürosu kuruldu. 

Eylül   
Antalya bürosu kuruldu.

1991 
Şubat   
Link kullanıcılarını örgütleyerek Li-Der Link Kullanıcıları Derneğinin kurulmasını sağladı. 

Mayıs  
Link kullanıcılarına yönelik ilk süreli yayın olan Disket dergisi yayın hayatına başladı. 

Haziran   
Yerli üretilen yazılımların satışında Lisans uygulaması başlatan ilk Türk yazılımevi Link Bilgisayar oldu.

1992 
Haziran  
Microsoft firmasının dağıtıcılığını yapmak üzere Link Soft şirketini kurdu. Bu şirket daha sonra Computer Associates, Novell ve Compaq firmalarının da dağıtıcısı oldu.

Temmuz 
Klasik Seri Macintosh işletim sistemi sürümü satışa sunuldu.

1993 
Mart   
Adana bürosu kuruldu.

Haziran  
Klasik Seri Windows sürümü satışa sunuldu.

1994 
Şubat               
Anadolu'daki işletmelere yönelik olarak Road Show'ları Anadolu'ya Merhaba toplantıları adı altında başlattı. Yıl içinde 24 şehirde toplantı düzenlendi. 

Haziran
  
Bu tarihe kadar büyük ölçüde Link tarafından yürütülen satış ve satış sonrası hizmetlerin bayi kanalına devredilmesi kararı alındı. Bürolarda çalışan personel şirket kurmaya özendirilerek geniş bir bayi kanalının kurulması sağlandı.

Ağustos   
Azerbaycan Bakü'deki Link şirketi Link & A, Link ürünlerinin bölgedeki satış ve satış sonrası hizmetlerini organize etmek üzere kuruldu.

1995 
Haziran  
Oracle firmasının dağıtıcılığını yapmak üzere Link Plus şirketini kuruldu. 

Aralık  

Link grubu altında bulunan şirketler Link Holding çatısı altına alındı.

1997 
Ocak  
Link tarafından geliştirilen projelerin, Tübitak-Tidep tarafından desteklenmesine karar verildi. Bugüne kadar bu şekilde desteklenen projeler ve desteklemeye esas harcama tutarları şöyledir; 

  • Güneş Sistemi projesi    1,200,000.- USD 
  • Web Güneş projesi          1,600,000.- USD  
  • İnsan Kaynakları projesi   2,050,000.- USD

1998 
Mayıs   
Tamamen Windows teknolojisine dayalı ve açık veri tabanı üzerinde çalışma özelliğine sahip olan yeni ürün ailesi Güneş Sistemi piyasaya tanıtıldı ve ailenin ilk üyesi Kurumsal Kaynak Planlaması paketi satışa sunuldu.

Aralık  
Link Holding'e bağlı tüm şirketler İstanbul Çamlıca'da inşa edilen yeni binaya taşındılar. 

2000 
Şubat   
Yurt içi kaynaklardan yeteri kadar programcı bulunamaması nedeni ile Hindistan'dan programcılar getirildi.

Ekim  
Halka arz edilen Link Bilgisayar hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'sında işlem görmeye başladı.

Aralık  
Güneş Sistemi ailesinin Web tabanlı sürümleri piyasaya sunuldu.

2001 
Temmuz 
Güneş ailesinin Sabit Kıymetler paketi satışa sunuldu.

Temmuz   
Güneş ailesinin evraksız ofis olanağını sağlayan Mekik özelliği satışa sunuldu.

Ağustos   
Link Bilgisayar, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV'nin web uygulamaları konusunda danışmanı oldu.

Eylül        
Güneş ailesinin Mobil iş uygulamaları piyasaya sunuldu.

Ekim        
Atina'daki Link şirketi Link Hellas, Link ürünlerinin bölgedeki satış ve satış sonrası hizmetlerini organize etmek üzere kuruldu.

Kasım      
Güneş ailesinin tamamen dcom teknolojisine bağlı olarak hazırlanan İnsan Kaynakları paketi piyasaya sunuldu.
 
2002 
Eylül        
Klasik Seri 7 sürümü satışa sunuldu. 
Kasım    
970.6 milyar TL olan sermayesi 5.5 trilyon TL’ye yükseltildi. Klasik Seri’nin tüm özelliklerini içeren ve tamamen Windows taban bir ürün olan Yeni Nesil ailesi satışa sunuldu.

Aralık     
Güneş Sistemi Seri 2 sürümü satışa sunuldu.

2003 
Temmuz 
Enflayon Muhasebesi modülü satışa sunuldu.

Haziran   
Güneş Sistemi ERP uygulamasının Oracle database üzerinden Linux platformuna taşınması çalışması ile   En İyi Uygulama Platformu Dönüşüm Projesi ödülünü aldı.

2004 
Ocak           
Link Bilgisayar Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Link ürünleri Kiralama Yöntemi ile satılmaya başlandı. 
Ocak          
Güneş Sistemi Seri 3 sürümü satışa sunuldu. 
Şubat
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesini aldı.  
Nisan      
Anadolu’nun 13 farklı şehrinde Enflasyon Muhasebesi seminerleri yapıldı. 
Temmuz
Klasik Seri 8 sürümü satışa sunuldu. 
Ekim       
  • Yeni Nesil Seri 2 sürümü satışa sunuldu.
  • Tüm ürünler Yeni Türk Lirası uyumlu hale getirildi. 
  • Klasik Seri 9 sürümü satışa sunuldu. 
  • 7 ilde gerçekleştirilen YTL bilgilendirme toplantıları yapıldı.  
Aralık     
Güneş Sistemi Seri 4 sürümü satışa sunuldu.

2005 
Ocak       
Yeni Nesil Seri 3 sürümü satışa sunuldu. 

Aralık
       
Yeni Nesil OEM sürümü satışa sunuldu. 

Aralık  
   
Güneş Sistemi Seri 5 sürümü satışa sunuldu.

2006
Haziran    
Link’in yeni İç Otomasyon projesi OtoLink üzerinde çalışmalar başlatıldı.

Eylül
   
İşten işe evrak akışına olanak sağlayan Elektronik Evrak Değişimi ürünü satışa sunuldu.
 
2007
Mart    
Almanya'nın Hannover kentindeki Cebit fuarında Almanya için hazırlanan özel ürünler tanıtıldı.

Nisan

Yeni Nesil Seri 4 sürümü satışa sunuldu.

Mayıs

Link Bilgisayarın Yönetim Kuruluna ilk defa personel ve dağıtım kanalı temsilcileri alınmaya başlandı.

Haziran

Teşvikiye Rotary Klübü ile birlikte yapılan İş Sahibiyim Projesi ile Anadolu’da bir çok gence iş sahibi olma imkanı sağlandı.